Curatinox 100mg | 20ml

Curatinox 100mg | 20ml

Curatinox 100mg | 20ml

Curatinox 100 mg / 20 ml

CURATİNOX 100 mg / 20 ml I.V. infüzyonluk konsantre çözelti
Steril
Sitotoksik

Terapötik Endikasyonlar

CURATINOX, 5-fluorourasil (5-FU) ve folinik asit (FA) ile kombinasyon halinde aşağıdaki durumlarda endikedir:
- Primer tümörün total rezeksiyonundan sonra evre III (Duke’s C) kolon kanserinin adjuvan tedavisi.
- Metastatik kolorektal kanserin tedavisi.

CURATINOX’un daha önce adjuvant kemoterapi kullanmamış olan metastatik kolorektal kanserli hastalarda birinci basamakta bevasizumab ile birlikte 5-FU/FA ya da kapesitabinle kombine kullanılması endikedir.