Paksitu 5 mcg/ml

Paksitu 5 mcg/ml

Paksitu 5 mcg/ml

Paksitu 5 mcg/ml

Her bir ml’lik çözelti 5 mcg parikalsitol içerir.

Terapötik Endikasyonlar

Hemodiyalize girilen kronik böbrek hastalığındaki düşük aktif D vitamini seviyeleri ile ilişkilendirilen kandaki yüksek paratiroid hormon seviyelerinin (sekonder hiperparatiroidizm) önlenmesi ve tedavisinde kullanılmaktadır.